Eergisteren stelde de Geschillencommissie Biomassa, in een door Greenpeace aangespannen procedure, dat energiebedrijven die biomassacentrales exploiteren of biomassa bijstoken zich er voldoende van hebben vergewist of die biomassa ook duurzaam is verkregen.
Dat is een belangwekkende uitspraak in het soms verhitte biomassa-debat. En hoewel ik me bijna instinctief aan de kant van Greenpeace zou scharen in om het even welke procedure was dat hier niet het geval.

Wat is er dan aan de hand met biomassa? In de eerste plaats valt me op dat veel, héél veel mensen biomassa onterecht gelijk stellen aan hout. Er bestaan een aantal biomassa-varianten die met hout niets te maken hebben, en door de betrekkelijk korte cycli prima CO2-neutraal kunnen worden geproduceerd. En dat is zelfs voor houtige biomassa mogelijk, als het maar op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Daar zijn regels en voorwaarden voor op te stellen, en om die regels en voorwaarden ging het in het eerder genoemde geschil.

Ik gebruik regelmatig de uitdrukking: “Het stoken van hout is fout, of nu van 5, 50 of 50 miljoen jaar oud.“. Misschien is het handig als ik dat wat nader kwalificeer. Bij het jongere hout gaat het mij daarbij niet zozeer om de CO2-neutraliteit. Maar bij alle hout geldt dat er bij verbranding buitengewoon schadelijke stoffen vrijkomen. Eén op de 17 mensen in Nederland lijdt aan longziekten. In iedere straat wonen er dus wel een paar. Die mensen hebben extra te lijden van de fijnstof, PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), Benzeen, Styreen en nog vele andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen met longaandoeningen zijn daar extra vatbaar voor. Die schadelijkheid voor de gezondheid is de belangrijkste reden waarom voor mij het gebruik van hout voor energieopwekking (door het te verbranden) niet een van de meest voor de hand liggende gebruiken vormt.

Maar richt je dan op het voorkomen van die schadelijke uitstoot. En gooi niet per het gebruik van biomassa uit het raam, zelfs niet van houtige biomassa, en verzeker je ervan dat dat gebeurt zonder schadelijke effecten op de gezondheid op korte termijn en zonder effecten op de CO2-uitstoot voor de langere termijn.

Let’s keep our eyes on the ball.